Systemisch werk gaat ervan uit dat je wordt beïnvloed door de systemen waarvan jij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, de sportvereniging, je oude klas, of je vriendengroep.

Binnen systemen is er balans in geven en nemen, hebben personen een rangorde ten opzichte van elkaar en heeft iedereen een plek. Systemisch coachen geeft inzicht in jouw plek in een systeem en je verhouding met de anderen. Je ontdekt waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Dit geeft je ruimte en mogelijkheden om je eigen weg te volgen en niet het pad van jouw systeem. Je krijgt nieuwe inzichten in de oorzaken of je ontdekt andere oplossingsrichtingen. Deze inzichten zullen je helpen in je bewustwording en daardoor kan jij weer succesvoller, effectiever, efficiënter en doelmatiger handelen.