Wie?

Coachpraktijk jennycoacht
Laagheidseweg 8
5804 BJ Venray
06-54782663
info@jennycoacht.nl
www.jennycoacht.nl
KvK-nummer: 73441902
BTW-nummer: NL160627825B01

Welke persoonlijke data worden er verzameld en waarom?

Coach-leercontract van de coachpraktijk jennycoacht

Middels dit contract wordt gevraagd om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd. Deze gegevens worden gebruikt voor:
– Het bespreken en behandelen van de coachvraag
– Het aanleggen van een cliëntendossier ten behoeve van het coachtraject
– Het opstellen en versturen van een offerte en/of contract
– Het opstellen en versturen van een factuur

De gegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens worden bewaard zoals ze zijn aangeleverd, ofwel digitaal ofwel op papier.

Jennycoacht neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jennycoacht.nl